• United Bank S.C.

    ሕብረት ባንክ አ.ማ.

  • Slider Two

    የምስል ተጓዳኝ መልዕክት

  • Sldier Three

    የምስል ተጓዳኝ መልዕክት

ሸገር ወሬዎች እና ልዩ ወሬዎች

የኢትዮጵያ የትምህርት ሥርዓት ለሐገሪቱ ምጣኔ ሐብት ምን ፈየደ?

ኢትዮጵያ ተበድራም ተለቅታም ከምታገኘው ገንዘብ ከፍተኛ የትምህርት ተቋማትን ገንብታለች፡፡ ይሁንና ከዩኒቨርስቲዎቹ ይገኛል ተብሎ የሚጠበቀውን ውጤት ለማየት አስቸግሩዋል፡፡ ዩኒቨርስቲዎቻችን ብቁ የሰለጠነ የሰው ሀይል ለማፍራት “ወገቤን” የሚሉትን ያህል ለሃገሪቱ ምጣኔ ሐብት ዕድገት ያላቸው እገዛ አናሳ ነው ይባላል፡፡ ንጋቱ ሙሉ የትምህርት ሥርዓታችን ለሃገራችን ምጣኔ ሐብት ዕድገት ምን ያህል አግዟል ሲል ባለሙያ አነጋግሩዋል…

በማኅበረ ሰብ ገጾች ያጋሩ

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn
Sheger 102.1 AudioNow Numbers