ማስታወቂያ

programs top mid size ad

ሸገር ልዩ ወሬ/በሙከርበት መከረባበት

ሙከርበት ከአንዱ ቋንቋ ወደሌላኛው ቋንቋ መገለባበጥ ወይም መከረባበት ተከረባብቶም መግባባት ያለበት ቦታ ነው፡፡

ወንድሙ ሀይሉ ስለ ሙከርበት ይሄን አዘጋጅቷል፡፡

ቁልፍ ቃላት
ምላሽ